sivukartta | tekstikoon muokkaus | haku 

Kauniaisten seurakuntayhtymä - Grankulla kyrkliga samfällighet

PL - PB 4, 02701 Kaunainen - Grankulla

**@**

 

Taloustoimisto - Ekonomikontoret

Puh/tfn (09) 5123 733
Fax (09) 5123 7363

Avoinna-Öppet:

ma-pe/mån-fre 9.00-12.00

 

Virkatodistuksien tilaukset kirkkoherranvirastojen aukioloaikoina - Beställning av ämbetsbetyg under kyrkoherdeämbetenas öppettider:

 

suomalainen seurakunta

(09) 5123 710

svenska församlingen

(09) 5123 722


ma-ke/må-ons 10.00-14.00

to/tors 10.00-16.00

pe/fre 10.00-14.00

Kirkko avoinna- Kyrkan öppen:
ma-to/mån-tors 9.30-16.00

pe/fre 9.30-14.00


Kolumbaario avoinna joka päivä: 9.00-18.00

 

Kolumbariet öppet  varje dag:

9.00-18.00

 

 

 

Laskutusosoite - Faktureringsadress

Kirkon palvelukeskus
Kauniaisten seurakuntayhtymä
++2006++
PL 378
00026 Basware

Kyrkans servicecentral
Grankulla kyrkliga samfällighet
++2006++
PB 378
00026 Basware

 

Verkkolaskuosoite -
E-fakturaadress

003702030334

Operaattori - Operatör

BAWCFI22

 

 

Kauniaisten seurakuntayhtymä

Kauniaisten seurakuntayhtymän muodostavat Kauniaisten suomalainen seurakunta ja Grankulla svenska församling.

Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta, kiinteistöjä ja kolumbaariota, henkilöstöasioita sekä viestintää ja tietohallintoa. Seurakuntayhtymän hoidettavana on myös seurakuntatyöhön kuuluvat asiat kuten perheneuvonta ja sairaalasielunhoito.

Yhteinen kirkkovaltuusto on marraskuussa 2009 hyväksynyt Kauniaisten seurakuntayhtymän strategian vuosille 2010-2015.

Seurakuntayhtymälle on valmistunut ympäristöohjelma ja se on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa toukokuussa 2015. Kirkkohallituksen täysistunto on 8.12.2015 myöntänyt Kauniaisten seurakuntayhtymälle Kirkon ympäristödiplomin vuosille 2016 - 2020.

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON SEURAAVA KOKOUS 17.1.2017

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAT 2015 2016

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAT 2015 2016

VAPAITA TYÖPAIKKOJA: -

PELASTUSSUUNNITELMA: Pelsu

VALMIUSSUUNNITELMA: ks. alla

 


 

 
 

Grankulla kyrkliga samfällighet

Grankulla kyrkliga samfällighet består av Kauniaisten suomalainen seurakunta och Grankulla svenska församling.

Samfälligheten sköter församlingarnas ekonomi, fastigheter och kolumbarium, personalfrågor samt kommunikation och dataadministration. Samfälligheten sköter dessutom vissa delar av församlingsarbetet, exempelvis familjerådgivningen och sjukhussjälavården.

Gemensamma kyrkofullmäktige har i november 2009 godkänt Grankulla kyrkliga samfällighets strategi för åren 2010-2015.

Grankulla kyrkliga samfällighets miljöprogram är färdigt, och det har godkänts av gemensamma kyrkorådet i maj 2015. Kyrkostyrelsen har vid sitt plenum 8.12.2015 beviljat Grankulla kyrkliga samfällighet Kyrkans miljödiplom 2016 - 2020.

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGES FÖLJANDE MÖTE 29.11.2016

GEMENSAMMA KYRKKOFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 2015 2016

GEMENSAMMA KYRKORÅDETS PROTOKOLL 2015 2016

LEDIGA TJÄNSTER: -

RÄDDNINGSPLAN: Pelsu

BEREDSKAPSPLAN: Se nedan

 


pdf liite

Ympäristöohjelma 2016-2020

pdf liite

Miljöprogram 2016-2020

pdf liite

Valmiussuunnitelma

pdf liite

Beredskapsplan

pdf liite

Yhtymän strategia 2016-2020

pdf liite

Samfällighetens strategi 2016-2020
Tilat - Utrymmen

Kirkko ja kerhorakennus sijaitsevat kirkonmäellä osoitteessa Kavallintie 3. Kappeli ja monitoimitilat sijaitsevat Kauniaisten keskustassa, Kauniaistentie 11. Lue lisää

Perheneuvonta ja sairaalasielunhoito

Kauniaisten suomalainen ja ruotsinkielinen seurakunta ovat yhdessä asettaneet pastori Maritta Kirilän perheneuvonta- ja sairaalasielunhoitotyöhön. Sairaalapastorina Kirilä toimii Villa Bredan vanhainkodissa, Kaunialan ja ... Lue lisää

Työntekijät - Medarbetare

Salmi, Eeva-Mari talouspäällikkö - ekonomichef puh. - tfn (09) 5123 7360, 050 431 5080 Degerman, Johanna kirjanpitäjä - bokförare puh. - tfn (09) 5123 7366 Sairaalapastori/Perheneuvoja - Sjukhuspastor/Familjerådgivare Lue lisää

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain mukaan johtaa seurakuntayhtymän hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, johtaa seurakuntien yhteiseksi työmuodoksi otettuja seurakunnalliseen ... Lue lisää

Yhteinen kirkkovaltuusto - Gemensamma kyrkofullmäktige

Seurakuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan seurakunnittain seurakuntavaaleilla neljän vuoden toimikaudeksi. Yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa voidaan ohje- tai johtosäännöllä ... Lue lisää

Vapaita työpaikkoja - Lediga tjänster

  Lue lisää

Tilinpäätöksiä - Bokslut

Tilinpäätös - Bokslut 2015 Lue lisää

Kuva - Foto: Jens Holm

Kuva - Foto: Seppo Sirkka

Käytämme Reilun kaupan tuotteita -

Vi använder Rättvisemärkta produkter

© Kauniaisten seurakunnat   //   Sujuu-julkaisujärjestelmä
Suurenna tekstiä / Större text Pienennä tekstiä / Normal text Pienennä tekstiä / Mindre text Sivun alkuun / Upp Tulosta sivu / Skriv ut